Partners

Greenspread

Greenspread InEnergie speelt een belangrijk rol in de energiemarkt als projectontwikkelaar én leverancier. Greenspread is een relatief nieuwe speler die zich toelegt op nieuwe businessconcepten en daaraan gerelateerde dienstverlening op het gebied van duurzame energie. In de visie van Greenspread zullen verhoudingen tussen energiegebruikers/producenten, netwerkoperators en elektriciteitsleveranciers wezenlijk moeten veranderen om tot een optimalisatie van investeringen in duurzame energie te komen. Greenspread fungeert hierbij als intermediair, aanjager en eventueel als financier.

switch2smartgrids

Het doel van de TKI’s is het bundelen van excellente privaat-publieke samenwerking in topsectoren op het gebied van onderzoek en innovatie. Hiermee wordt synergie en samenhang beoogd van onderzoeks- en innovatieactiviteiten op economische en maatschappelijke speerpunten. Tevens dragen TKI’s bij aan het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit van onderzoek en ontwikkeling door meer (strategische) samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid.

TU Eindhoven

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een toonaangevende universiteit die zich richt op fundamenteel / strategisch technologisch onderzoek relevant voor industriële en andere toepassingen. Binnen dit project zal de TU/e zich voornamelijk bezighouden met de ontwikkeling van het regeltechnische multi-agent-systeem dat moet zorgen voor een lokale, efficiënte energiehuishouding. De ontwikkeling richt zich hierbij met name op voorspellende karakteristieken, trading principles en het zelflerende karakter van de smart agents. De belangrijkste hardwarecomponenten van een lokaal distributienet zijn beschikbaar hiervoor in het laboratorium van de TU/e.

Mastervolt

Mastervolt is een voor Nederland uniek bedrijf met een toegewijd specialisme: de meest efficiënte omzettings- en opslagtechnologie van elektrische energie aanbieden. Binnen dit project speelt de combinatie van converters van PV-zonne-energie met geavanceerde opslagsystemen een essentiële rol. Mastervolt richt zich op de realisatie van de hard- en softwarecomponenten die conversie van duurzame elektriciteit, de opslag hiervan alsmede de totale intelligente aansturing mogelijk maakt.

Members

Amsterdam Smart City

Amsterdam Smart City (ASC) is een samenwerkingsverband tussen Amsterdammers, bedrijven en overheden met als doel te laten zien hoe de milieubelasting die een stedelijke omgeving genereert kan worden verminderd, nu en in de toekomst. Het ontwikkelen en testen van slimme projecten staat hierbij centraal.

Alliander

Alliander, de verantwoordelijke regionale netbeheerder in Amsterdam, maakt het mogelijk binnen het stadsdeel Nieuw-West een realistische proef op te zetten met de in het kader van PV SiMS ontwikkelde technologie. Zij zorgt daarbij voor actieve technische realisatie en het hierbij betrekken van alle andere belanghebbenden in dit stadsdeel.